26 Nisan 2015 Pazar

Sonuç

Bu bölümde anlattığımız maddenin ardındaki sır konusunu doğru kavramak son derece önemlidir. Gördüğümüz tüm varlklar, dağlar, ovalar, çiçekler, insanlar, denizler, ksacas gördüğümüz herşey, Allah'n Kuran'da var olduğunu, yoktan var ettiğini belirttiği her varlk, yaratlmştr ve vardr. Ancak, insanlar bu varlklarn asllarn duyu organlar yoluyla göremez veya hissedemez veya duyamazlar. Gördükleri ve hissettikleri, bu varlklarn beyinlerindeki kopyalardr. Bu ilmi bir gerçektir ve bugün başta tp fakülteleri olmak üzere tüm okullarda öğretilen bilimsel bir konudur. Örneğin şu anda bu yazy okuyan bir insan, bu yaznn asln göremez, bu yaznn aslna dokunamaz.
Bu yaznn aslndan gelen şk, insann gözündeki baz hücreler tarafndan elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu elektrik sinyali, beynin arkasndaki görme merkezine giderek, bu merkezi uyarr. Ve insann beyninin arkasnda bu yaznn görüntüsü oluşur. Yani siz şu anda gözünüzle, gözünüzün önündeki bir yazy okumuyorsunuz. Bu yaz sizin beyninizin arkasndaki görme merkezinde oluşuyor. Sizin okuduğunuz yaz, beyninizin arkasndaki "kopya yaz"dr. Bu yaznn asln ise Allah görür.
Ancak unutulmamalıdır ki, maddenin beynimizde oluşan bir hayal olmas onu "yok" hale getirmez. Bize, insann muhatap olduğu maddenin mahiyeti hakknda bilgi verir, ki bu da maddenin asl ile hiçbir insann muhatap olamadğ gerçeğidir. Kaldı ki dışarıda maddenin varlığını, bizden başka gören varlıklar da vardır. Allah'ın melekleri, yazıcı olarak tayin ettiği elçileri de bu dünyaya şahitlik etmektedirler:
Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken O, söz olarak (herhangi bir şey) söylemeyiversin, mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. (Kaf Suresi, 17-18)
Herşeyden önemlisi, en başta Allah herşeyi görmektedir. Bu dünyayı her türlü detayıyla Allah yaratmıştır ve Allah her haliyle görmektedir. Kuran ayetlerinde şöyle haber verilmektedir:
... Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki, Allah yaptıklarınızı görendir. (Bakara Suresi, 233)
De ki: "Benimle aranızda şahid olarak Allah yeter; kuşkusuz O, kullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir." (İsra Suresi, 96)
Ayrıca unutmamak gerekir ki, Allah tüm olayları "Levh-i Mahfuz" isimli kitapta kayıtlı tutmaktadır. Biz görmesek de bunların tamamı Levh-i Mahfuz'da vardır. Herşeyin, Allah'ın Katında, Levh-i Mahfuz olarak isimlendirilen "Ana Kitap"ta saklandığı şöyle bildirilmektedir:
Şüphesiz o, Bizim Katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4)
... Katımızda (bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır. (Kaf Suresi, 4)
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75 )
Dediler ki: "Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim
hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, her şeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder